Sözlükte "muteber" ne demek?

1. Saygın, değer verilen, itibarı olan, hatırı sayılır.
2. Yürürlükte olan, geçerliği olan.
3. İnanılır, güvenilir, sözü geçermuteber

Cümle içinde kullanımı

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
- Muhibbi
Döndü geldi. Dokuz on sene mesut ve muteber hayat sürdü, kitaplar yazdı.
- B. Felek

Muteber kelimesinin ingilizcesi

esteemed, respected " saygyn; valid, legal"
Köken: Arapça